Solceller tak Göteborg

Vill du installera solpaneler på ditt tak i Göteborg? Låt oss hjälpa till! Vi erbjuder en skräddarsydd helhetslösning för dig. Oavsett vilken typ av tak som du har kan vi hitta ett sätt att installera och optimera solpanelerna.

Kontakta oss

Hur ser dina förutsättningar ut? 

Hur pass stor roll spelar egentligen taket för solcellernas effekt? Det har en stor betydelse. De flesta anläggningar i Sverige drivs genom att man monterar solceller på taket. Även om andra alternativ är möjliga så blir solceller på taket det man alltid utgår från.

Utformningen av ditt tak kommer att vara avgörande för huruvida en investering i solceller är värd att ta. 

Faktorer som spelar roll vad gäller taket är exempelvis hur pass stort taket är samt åt vilka håll det vetter. Ett tak som ligger i ett söderläge är alltid ultimat då det handlar om solceller och effekten av dessa. Ett tak i norrläge kommer inte att ge samma effekt och där bör man fundera både en och två gånger innan man sjösätter ett projekt. 

Solceller på tak i Göteborg
Solpaneler Göteborg

Olika tak och takmaterial spelar roll 

En viktig faktor att ta hänsyn till vad gäller tak är vilket material som taket är klätt i. Det bästa materialet för installation av solceller är plåt - men även papptak, tegeltak och tak klädda i betongpannor är möjliga att installera solceller på (även om det tar mer tid och kräver mer material). 

Takets lutning och utformning är även det något som man måste ta hänsyn till. Här kan ett sadeltak nämnas som det absolut bästa för installation av solceller. Även valmat tak och platta tak är möjliga att montera på - men där krävs det lite mer jobb. 

Ett hus med ett platt tak - eller en större fastighet - kommer att kräva ett ballastsystem för att solcellerna ska ge effekt. Ett valmat tak blir å sin sida lite av utmaning rent designmässigt: hur kan man behålla charmen som detta speciella tak för med sig och ändå dra nytta av solceller? Vi har vana av att installera solceller på alla typer av tak och kan visa upp referensbilder från tidigare projekt som inspiration för dig. 

Solpaneler tak Göteborg – klarar ditt tak av tyngden? 

Ett solcellstak är något som idag blir allt vanligare och de lösningar som idag finns på marknaden påverkar heller inte husets exteriör på samma sätt som tidigare. Solpaneler på tak integreras och smälter samman med övrig exteriör och blir en naturlig del av huset. 

Det finns emellertid en detalj som man bör vara medveten om: solpaneler kommer att addera en extra vikt till taket och påverka husets bärighet och konstruktion. Man bör således alltid utreda kring huruvida takets konstruktion faktiskt klarar av den nya påfrestningen. Ser man till äldre tak kan sådana behöva åtgärdas innan man monterar solpaneler. 

I många fall rekommenderas även att man passar på att slå två flugor i en smäll: har du ett äldre tak som du vet med dig att du ska byta - passa på att göra detta i samband med att du ska investera i solceller.

Ta nytta av solens energi!
Kontakta oss